Σύσταση και στόχοι του  δικτύου  Greek Women in Mathematics (GWM),https://sites.google.com/view/greek-women-in-mathematics-gr .   
Το GWM οργανώνει δραστηριότητες και ενισχύει πρωτοβουλίες που δίνουν ορατότητα σε γυναίκες μαθηματικούς, διαδίδοντας ταυτόχρονα ανακοινώσεις επαγγελματικού ενδιαφέροντος. Απευθύνεται δε σε οποιαδήποτε και οποιονδήποτε που αγαπά τα Μαθηματικά, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας και επιθυμεί να στηρίξει τους στόχους του. 
Με την ευκαιρία αυτή και με στόχο την ανάδειξη της συνεισφοράς των γυναικών στα Μαθηματικά, σας προωθούμε το παρακάτω ενημερωτικό υλικό:
  • ενημερωτικό φυλλάδιο (flyer) με συνοπτική παρουσίαση του GWM και των έως τώρα δράσεών τουflyer
  • αφίσα με γυναίκες μαθηματικούς, πρόσφατο έργο της Καθ. Μαρίας Βλασίου (U Eindhoven & U Twente) και της ομάδας της, την οποία μπορείτε να βρείτε στην ελληνική και αγγλική της έκδοση στους συνδέσμους:

https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/92RsSWN368MrXyU

  • Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για τη σχετική ενημέρωση των συναδέλφων μελών των ΕΙΦ, εφόσον το κρίνετε σκόπιμο, με σκοπό την ενημέρωση και των φοιτητών/φοιτητριών τους,   αξιοποιώντας  ενδεχομένως το υλικό αυτό. Τα ψηφιακά αρχεία είναι υψηλής ευκρίνειας, κατάλληλα για εκτύπωση .
Διαβάστε επίσης