Λογότυπο της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Πατρών
Λογότυπο της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Πατρών
Λογότυπο της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Πατρών
Αρχική2022-04-04T07:52:50+00:00

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Μέλη επιτροπής
Σχέδιο δράσης
Προώθηση της Ισότητας

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

  • εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο

  • εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού

  • παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα

  • παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά

Περισσότερα
Extreme Sports Bike
Extreme Sports Mountain Climbing

Μαθήματα Φύλου

Περισσότερα

Χρήση μη σεξιστικής γλώσσας

Περισσότερα

Έμφυλη Ισότητα και Νομοθεσία

Περισσότερα

Διαχείριση αναφορών διακρίσεων και παρενοχλήσεων

Loading...

1

Διαχείριση των αναφορών από Τριμελή Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

2

Ακρόαση του/της ενδιαφερόμενου/νης  από την Τριμελή Επιτροπή (ή από συγκεκριμένα μέλη της που θα προτείνει ο ίδιος/η ίδια)  δια ζώσης σε χώρο του Ιδρύματος ή/και διαδικτυακά.

3

Ενημέρωση του/της  ενδιαφερόμενου/νης για τις δυνατότητες αντιμετώπισης του περιστατικού, τις διαδικασίες και τα ακαδημαϊκά όργανα τα οποία είναι αρμόδια να επιληφθούν του ζητήματος.

4

Σε περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης κι εφόσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση, διαβιβάζεται έκθεση της Επιτροπής στα αρμόδια ακαδημαϊκά ή διοικητικά  όργανα για την απόδοση διοικητικών ή πειθαρχικών ποινών.

Αναφορά περιστατικού

Διαχείριση αναφορών διακρίσεων και παρενοχλήσεων

Loading...

1

Διαχείριση των αναφορών από Τριμελή Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

2

Ακρόαση του/της ενδιαφερόμενου/νης  από την Τριμελή Επιτροπή (ή από συγκεκριμένα μέλη της που θα προτείνει ο ίδιος/η ίδια)  δια ζώσης σε χώρο του Ιδρύματος ή/και διαδικτυακά.

3

Ενημέρωση του/της  ενδιαφερόμενου/νης για τις δυνατότητες αντιμετώπισης του περιστατικού, τις διαδικασίες και τα ακαδημαϊκά όργανα τα οποία είναι αρμόδια να επιληφθούν του ζητήματος.

4

Σε περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης κι εφόσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση, διαβιβάζεται έκθεση της Επιτροπής στα αρμόδια ακαδημαϊκά ή διοικητικά  όργανα για την απόδοση διοικητικών ή πειθαρχικών ποινών.

Αναφορά περιστατικού

Τελευταίες ανακοινώσεις

Νέα

Όλα τα νέα

Εκδηλώσεις

Όλες οι εκδηλώσεις

Τελευταίες ανακοινώσεις

Νέα

Όλα τα νέα

Εκδηλώσεις

Όλες οι εκδηλώσεις
Με μια ματιά

Στατιστικά στοιχεία από το Πανεπιστήμιο Πατρών

2020-2021
Γράφημα στατιστικών ανδρών/γυναικών σε σπουδές στο ΠΠ
Γράφημα στατιστικών ανδρών/γυναικών σε θέσεις μελών ΔΕΠ και προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων και Δ/νσεων
Go to Top