Εικόνα της αρχικής σελίδας του Σχέδιου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων