Αρχική2022-04-04T07:52:50+00:00

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Προώθηση της Ισότητας

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

  • εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο

  • εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού

  • παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα

  • παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά

Extreme Sports Bike
Extreme Sports Mountain Climbing

Μαθήματα Φύλου

Περισσότερα

Χρήση μη σεξιστικής γλώσσας

Περισσότερα

Έμφυλη Ισότητα και Νομοθεσία

Περισσότερα

Διαχείριση αναφορών διακρίσεων και παρενοχλήσεων

Loading...

1

Διαχείριση των αναφορών από Τριμελή Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

2

Ακρόαση του/της ενδιαφερόμενου/νης  από την Τριμελή Επιτροπή (ή από συγκεκριμένα μέλη της που θα προτείνει ο ίδιος/η ίδια)  δια ζώσης σε χώρο του Ιδρύματος ή/και διαδικτυακά.

3

Ενημέρωση του/της  ενδιαφερόμενου/νης για τις δυνατότητες αντιμετώπισης του περιστατικού, τις διαδικασίες και τα ακαδημαϊκά όργανα τα οποία είναι αρμόδια να επιληφθούν του ζητήματος.

4

Σε περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης κι εφόσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση, διαβιβάζεται έκθεση της Επιτροπής στα αρμόδια ακαδημαϊκά ή διοικητικά  όργανα για την απόδοση διοικητικών ή πειθαρχικών ποινών.

Διαχείριση αναφορών διακρίσεων και παρενοχλήσεων

Loading...

1

Διαχείριση των αναφορών από Τριμελή Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

2

Ακρόαση του/της ενδιαφερόμενου/νης  από την Τριμελή Επιτροπή (ή από συγκεκριμένα μέλη της που θα προτείνει ο ίδιος/η ίδια)  δια ζώσης σε χώρο του Ιδρύματος ή/και διαδικτυακά.

3

Ενημέρωση του/της  ενδιαφερόμενου/νης για τις δυνατότητες αντιμετώπισης του περιστατικού, τις διαδικασίες και τα ακαδημαϊκά όργανα τα οποία είναι αρμόδια να επιληφθούν του ζητήματος.

4

Σε περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης κι εφόσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση, διαβιβάζεται έκθεση της Επιτροπής στα αρμόδια ακαδημαϊκά ή διοικητικά  όργανα για την απόδοση διοικητικών ή πειθαρχικών ποινών.

Τελευταίες ανακοινώσεις

Νέα

Εκδηλώσεις

Τελευταίες ανακοινώσεις

Νέα

Εκδηλώσεις

Με μια ματιά

Στατιστικά στοιχεία από το Πανεπιστήμιο Πατρών

2020-2021
Γράφημα στατιστικών ανδρών/γυναικών σε σπουδές στο ΠΠ
Γράφημα στατιστικών ανδρών/γυναικών σε θέσεις μελών ΔΕΠ και προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων και Δ/νσεων
Go to Top