• Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ): https://isotita.gr/

  • ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας): https://www.kethi.gr/

  • ΔΙΟΤΙΜΑ, Κέντρο για τα έμφυλα δικαιώματα και την ισότητα: https://diotima.org.gr/

  • ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π, Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών: https://www.elegyp.gr/

  • ΦυλοΠαιδεία, ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια για θέματα φύλου: http://www.fylopedia.uoa.gr/