Στην ενότητα αυτή θα αναρτηθούν σύντομα πληροφορίες για τα συνεργαζόμενα μέλη