Πανεπιστήμιο Πατρών | Συγκεντρωτικά στοιχεία 2020-2021
Γράφημα στατιστικών ανδρών/γυναικών σε θέσεις μελών ΔΕΠ και προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων και Δ/νσεων

Σύντομα θα αναρτηθούν αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για το Πανεπιστήμιο Πατρών.