• Οδηγός συμπεριληπτικών πρακτικών για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (Πρόγραμμα unidiversity: Πανεπιστήμια στο δρόμο προς την ποικολομορφία): UniDiversity_Οδηγός καλών πρακτικών.pdf

  • Εθνική Έκθεση: Ελλάδα (Πρόγραμμα unidiversity: Πανεπιστήμια στο δρόμο προς την ποικολομορφία)UniDiversity_Εθνική έκθεση.pdf

  • Το δικαίωμα ψήφου των γυναικών και η παρουσία τους στην πολιτική ζωή άλλοτε και σήμερα στην Ελλάδα (αρχείο από τη Βουλή των Ελλήνων): Το δικαίωμα ψήφου των γυναικών.pdf

  • Κείμενα: 1. Δέκα λόγοι για να αποδοθεί το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες, 2. Γιατί ζητούμε την ψήφο ως εκλογείς και [ως] εκλέξιμοι, 3. Πολιτικά δικαιώματα εις τας γυναίκας δύνανται ν’ απονεμηθώσι διά νόμου, 4. Ζητούμε λοιπόν την ψήφο… (αρχείο από τη Βουλή των Ελλήνων): ‘Ζητούμε ψήφο’.pdf

  • Σύντομο χρονολόγιο των αγώνων και της σταδιακής απονομής πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες (αρχείο από τη Βουλή των Ελλήνων): Χρονολόγιο.pdf

  • Χριστίνα Κουλούρη «Πού είναι κρυμμένες οι γυναίκες;» https://www.blod.gr/arthrografia/pou-einai-krymmenes-oi-gynaikes/

  • Δαλακούρα, Α., Ζιώγου Καραστεργίου, Σ. (2015). Η εκπαίδευση των γυναικών – Οι γυναίκες στην εκπαίδευση [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Αθήνα: Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://hdl.handle.net/11419/2585

  • Ηλεκτρονική εφημερίδα γυναικείων δικαιωμάτων και γυναικείων θεμάτων: Το Μωβ https://tomov.gr/ 

  • Οι σημαντικές γυναίκες της Επανάστασης του 1821 και ο ρόλος τους στον Αγώνα: https://youtu.be/vJVBA-X0yAo