Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) προκήρυξε διαγωνισμό για το σχεδιασμό/δημιουργία ενός σύγχρονου και πρωτότυπου λογότυπου της ΕΙΦ για την ιστοσελίδα της. Ο διαγωνισμός απευθύνθηκε αποκλειστικά στα μέλη της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου (μεταπτυχιακό, διδακτορικό).

Το λογότυπο που διακρίθηκε σχεδιάστηκε από την προπτυχιακή φοιτήτρια κα Ειρήνη Ντερέκη, ως ομαδική συμμετοχή του Συλλόγου-Συνεδρίου Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδος (Παράρτημα Πανεπιστημίου Πατρών).

Σχεδιάστηκε ώστε να συνάδει με τις αρμοδιότητες και τους σκοπούς της Επιτροπής. Αποτελείται από έναν συνδυασμό τριών προσώπων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί συνενωμένα, αντιπροσωπεύουν όλες τις πτυχές της έννοιας του φύλου και βρίσκονται πάνω από μια στοίβα βιβλίων.

Το λογότυπο περιέχει τον τίτλο: Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, και τον υπότιτλο: του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το μήνυμα του λογότυπου είναι το εξής: Το Πανεπιστήμιο μέσω της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων θα καταφέρει να παρέχει ισάξια δικαιώματα στην απόκτηση γνώσεων, όλων των μελών της κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανεξαρτήτως φύλου, ώστε να έχουν μια απαλλαγμένη από διακρίσεις σταδιοδρομία σπουδών.

Οδηγός εφαρμογής λογότυπου

Αρχεία λογοτύπου

Λογότυπο σε κάθετη μορφή: jpg, pdf

Λογότυπο ασπρόμαυρο: jpg, pdf

Λογότυπο σε οριζόντια μορφή: jpg, pdf