Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα, σχετικά με την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών.

Διαβάστε εδώ.